Ultralyddiagnostikk

Ved hjelp av ultralydskanning kan fysioterapeuten se inn mot knokler og ledd. Denne type bildediagnostikk er gunstig i forhold til CT og MR fordi:

  • pasienten ikke utsettes for røntgenstråling, kun uskadelige lydbølger
  • systemet tillater bildefremstilling under bevegelse og belastning. Dermed kan såvel anatomiske som funksjonelle forhold fremvises.

Før en skanning med ultralydapparatet gjennomføres, tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse. Sammenlikningsbilder av frisk side hjelper fysioterapeuten med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene er relevant for dine plager. Med hjelp av bildene ultralydskanneren fremstiller vil fysioterapeuten få en klarere oppfatning av funnene fra den kliniske undersøkelse.

En sikrere diagnose vil gi terapeuten bedre mulighet til å målrette behandlingen - til beste for deg.

Praktiske opplysninger

Utgifter til ultralyddiagnostikk dekkes ikke av HELFO (tidl. Folketrygden) og egenandeler vil derfor ikke inngå i frikortgrunnlaget
Pris fra 600 kr
Du trenger ikke legehenvisning for time til ultralydskanning

For timebestilling

KONTAKT OSS >>