Behandling

Våre syv fysioterapeuter har lang og bred erfaring med behandling av de fleste pasientgrupper. For eksempel har vi spesialkompetanse innenfor muskel- og skjelettlidelser, ultralyddiagnostikk, revmatologi, kvinnehelse, arbeidsplassvurdering og coaching.

Vi vektlegger grundig undersøkelse før valg av behandling, og deretter en tilnærming hvor pasienten er delaktig og aktiv.

For timebestilling

KONTAKT OSS >>